Realizacje

Wróć

Wizualizacja SCADA Celsium Sp. z o.o. to system akwizycji danych procesowych z elektrociepłowni, w którym firma ACaRS Sp. z o.o. realizowała pakiet prac związanych z rozbudową istniejącej instalacji telemetrycznej wraz z utworzeniem wizualizacji SCADA.

Do pakietu liczników ciepła, energii elektrycznej, przepływu gazu, zostały dołączone kolejne urządzenia pomiarowe, w tym czujnik temperatury, liczniki en. elektrycznej, oraz niezbędne interfejsy komunikacyjne. Ze względu na pracę w strefie zagrożenia wybuchem, poszczególne liczniki zostały wyposażone w bariery sygnalizacyjno-komunikacyjne.

Połączone w systemie teleinformatycznym, urządzenia te są monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą wizualizacji utworzonej w oprogramowaniu TelWin SCADA. Dyspozytorzy mają stały dostęp do podstawowych danych liczników, a także na bieżąco obliczanych wskaźników sprawności, co umożliwia analizę błędów procesów technologicznych jeszcze we wczesnym stadium.

Dzięki temu rozwiązaniu dyspozytorzy nie są zobowiązani do regularnego obchodu wszystkich urządzeń w celu spisania ich bieżących odczytów. Dodatkowym atutem systemu jest zdalny dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca na świecie. Centrala może go wykorzystywać do gromadzenia danych bez udziału osób trzecich, bezpośrednio z wizualizacji przez serwer WWW.

Korzyści dla klienta:

  • odzyskanie niedziałającego systemu wizualizacyjnego,
  • dołączenie dodatkowych urządzeń do sieci,
  • możliwy podgląd wizualizacji z wielu komputerów w sieci,
  • możliwy zdalny dostęp do wizualizacji przez przeglądarkę WWW,
  • monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym,
  • automatycznie przeliczane wskaźniki procesowe,
  • odczytywanie danych z dużych odległości (tutaj do 2km), dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej.