Zrobotyzowany system produkcji przekłada się bezpośrednio na optymalizację czasu pracy i zwiększenie wydajności produkcyjnej. Zarówno zautomatyzowana paletyzacja, jak i zrobotyzowana depaletyzacja to krok w przyszłość oraz lepsza konkurencyjność dla firmy, a dzięki szybszemu i łatwiejszemu zarządzaniu procesem produkcyjnym zwiększa się również zysk samego przedsiębiorstwa.