Aby roboty przemysłowe mogły w pełni wykonywać powierzone im zadania w zmiennych warunkach produkcji, muszą być odpowiednio zaprogramowane. Kluczowa jest tutaj rola narzędzi ułatwiających inżynierom realizację zadań projektowych.