Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

 

Nazwa Projektu:

Realizacja Projektu badawczo-rozwojowego przez firmę ACaRS Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacji technologicznej.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii i uruchomienie na jej podstawie świadczenia nowych w stosunku do dotychczas świadczonych na terytorium RP produktów / usług.

 

Planowane efekty:

Opracowane przez zakład innowacje produktowe i procesowe zapewnią firmom z sektora metalowego usprawnienie oraz optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zwiększenie automatyzacji procesów wytwórczych, tak aby mogły funkcjonować wydajniej, efektywniej i szybciej.

 

Wartość Projektu:

1 089 535,00 zł
 

Wkład Funduszy Europejskich:

780 183,35 zł