Każda aktywność rodzi potrzebę, a przez to jest ściśle związana z koniecznością odkrywania coraz to nowych obszarów oraz metod konkurowania na współczesnym rynku. Dziś liczy się przede wszystkim czas, efektywność działania, niskie koszty eksploatacji oraz pełen nadzór nad procesami produkcyjnymi i logistycznymi, ponieważ…