Większość procesów produkcyjnych została zautomatyzowana dzięki wprowadzeniu do zakładów różnego rodzaju robotów przemysłowych. Aby możliwe było maksymalne wykorzystanie urządzeń, wyposaża się je w systemy chwytakowe czyli tzw. efektory końcowe.