Realizacje

Wróć

Monitorowanie pracy pieców próżniowych jest krytycznym punktem produkcji w wielu zakładach, dlatego klient postanowił usprawnić jego diagnostykę i skrócić czas interwencji utrzymania ruchu w razie wystąpienia alarmów. Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na informowaniu poszczególnych pracowników na bieżąco o alarmach pieców za pomocą SMSów.

 

Co zrobiliśmy?

Napisaliśmy aplikację komputerową, która zbiera informacje o aktualnych alarmach z poszczególnych pieców oraz wysyła je w w postaci SMSów do pracowników fabryki. Aplikacja ta jest w pełni konfigurowalna, dlatego klient może wymieniać kartę SIM (ustawić nowy PIN) czy zmieniać listę odbiorców SMSów bez każdorazowych interwencji z naszej strony. Konfiguracja obejmuje także dostosowanie, które alarmy mają być przesyłane do danej grupy odbiorców (np. technologów), a które bezpośrednio do pracowników utrzymania ruchu. Dzięki instalacji odpowiedniej infrastruktury sieciowej, udało się jedną aplikacją obsłużyć wszystkie piece próżniowe zlokalizowane w różnych miejscach i zbiorczo wysyłać informacje diagnostyczne dla poszczególnych odbiorców.

 

Korzyści dla klienta:

  • informowanie pracowników na bieżąco o występujących alarmach,
  • możliwość szybkiej reakcji technologów nadzorujących proces na anomalie,
  • równoległa kontrola pracy operatorów pieców przez innych pracowników.