Realizacje

Wróć

U polskiego sprzedawcy maszyn dla branży cukierniczej modernizowaliśmy maszynę krojącą podróżujące na pasie transmisyjnym ciasta na prostokątne (lub kwadratowe) kawałki o równej długości. Zakres naszych prac obejmował analizę pracy maszyny, zautomatyzowanie doboru większości parametrów dotyczących ruchu, prędkości cięć z jednoczesnym zachowaniem integralności z pozostałymi funkcjami maszyny, takimi jak czyszczenie po pokrojeniu ciasta, czy przycięcie ciasta z każdej stron na podaną długość w celu usunięcia nieregularnych krawędzi (powstałych w procesie produkcji ciasta). Ze względu na fakt, iż maszyna może pracować jako jeden element z całej linii produkcyjnej, należało dokładnie określić prędkości cięcia i przewidzieć możliwą integrację z pozostałymi urządzeniami w przyszłości.

Co zrobiliśmy?

Zmodyfikowaliśmy program PLC tak, aby zminimalizować liczbę parametrów pracy maszyny, które operator musiał wpisywać tworząc daną konfigurację cięcia. W efekcie program automatycznie wyliczał prędkości napędów oraz pasa transmisyjnego i reagował na wszelkie zmiany tych wartości adaptacyjnie dostosowując swoje zachowanie tak, aby wykluczyć możliwość zniszczenia ciasta podczas pracy. W trakcie testów okazało się również, że poszczególne elementy mechaniczne również muszą zostać poddane modyfikacjom, aby osiągnąć optymalną wydajność całego procesu cięcia na maszynie.

W ramach prac wykonaliśmy także modyfikacje na panelu dotykowym firmy Weintek tak, aby nowe funkcjonalności mogły być przedstawione w formie graficznej. Obejmowały one informacje o funkcjach bezpieczeństwa maszyny, usunięcie niewykorzystywanych już parametrów (które zostały obliczone automatycznie) oraz dodanie niektórych funkcji pracy w trybie ręcznym.

 

 

Korzyści dla klienta:

  • analiza pracy maszyny i automatyzacja procesów, które dotychczas musiały być zdefiniowane manualnie,
  • testowanie maszyny z klientem, i tworzenie modyfikacji „na bieżąco”, na podstawie jego uwag,
  • kompleksowe zmiany w sterowniku PLC i jednocześnie na panelu HMI w celu zachowania spójności systemu.